Autodesk Product Design Collection

Autodesk Product Design Collection je sadou konstrukčních a inženýrských nástrojů pro návrh výrobků a výrobních provozů. Tyto nástroje jsou navzájem ideálně propojeny, aby je bylo možné využívat na jednotlivé fáze projektu tak, jak je inženýři právě potřebují k řešení.

V jedné sadě tak sdružuje všechny potřebné nástroje, které byly dříve k dispozici v samostatných edicích produktových sad Product Design Suite a Factory Design Suite.

001

Přináší možnost lépe navrhovat, vizualizovat a simulovat výsledný produkt bez nutnosti výroby prototypu. Pokrývá celý řetězec vývoje vašich produktů od návrhu až po detailní konstrukci.

 

Proč má smysl si pořídit Autodesk Product Design Collection?

Získáte komplexní produkt, který podpoří vaši produktivitu, efektivitu a posune vás dále v procesu inovace vašich výrobků a nebo výrobních zařízení.

Zrychlíte a zproduktivníte vaši práci – ušetříte a uvedete vaše projekty dříve do realizace.

Díky technologii digitálního prototypování budete s pomocí vizualizačních nástrojů schopni nabídnout odladěný výrobek bez nutnosti jeho výroby, a to v mnoha variantách.

Vašimi pokročilejšími produkty získáte více zákazníků.

Zvýšíte kvalitu.

Snížíte výrobní náklady.

Zvýšíte váš profit.

002

003

 

Nejdůležitější vlastnosti:

Poskytne vám všechny nástroje pro komplexní digitální prototypování vašich produktů.

Zahrnuje design, konstrukci, factory design, vizualizací, simulaci, správu a řízení.

Obsahuje nástroje pro mechanickou i elektrickou část výrobků.

Podporuje týmovou práci na projektech.

Poskytuje sdílení veškerých TPV dat v rámci týmů.

Podporuje paralelní práci na vývoji a konstrukci výrobku. (Concurrent Engineering)

Zahrnuje nástroje správy produktu a projektových dat.

Perfektní organizace a sledování dat, simulací i procesů vč. dokumentace.

Efektivní vyhledávání a znovupoužití návrhových i konstrukčních dat.

Umožní používat cloudové technologie pro design, vizualizaci a efektivní sdílení dat.

Zahrnuje nástroje pro modelování a simulaci výrobních systémů, tvorbu 2D a 3D layoutů, nástroje pro konstrukci výrobních buněk a jejich vybavení, vizualizací, simulaci, integraci různorodých dat a jejich analýzu, nástroje pro sdílení a komunikaci projektů i pro správu a řízení.

Obsahuje reprezentace strojů, dopravních a bezpečnostních systémů a vybavení pracovišť řady výrobců, s možnosti rozšíření o vlastní sady.

Využívá řadu „chytrých“ funkcí a nástrojů pro zvýšení produktivity.

Zrychlí a zproduktivní tak vaši práci – ušetříte a uvedete vaše výrobky či navrhované výrobní zařízení dříve do provozu.

Wide 16x9 banner version of the Factory Design Suite 2012 hero image. Represents Factory Design Suite Ultimate, Premium, and Basic. CAPTION REQUIRED (see Marketing Guidelines Site for caption usage details): Rendering of a 2D factory layout with an overlay of 3D factory content. Autodesk(R) Factory Design Suite and Autodesk(R) 3ds Max(R) Design software products were used in the design process.

Požadavky a kompatibilita:

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 – 64-bit verze

min. Pentium 4 nebo AMD Athlon, 3 Ghz, s technologií SSE2

doporučeno je Intel Xeon E3 nebo Core i7, 3GHz, alespoň 16 GB RAM

grafická karta s podporou MS Direct 3D 10 a OpenGL3.0, doporučeno Microsoft Direct3D 11 a vyšší

Windows IE9 a vyšší