Autodesk Simulation Mechanical

Pevnostní a modální analýza metodou konečných prvků.

Přesná a rychlá práce s Nastran solver.

 

Autodesk® Simulation Mechanical je Nastran a Algor FEA nástroj určený pro přesné zodpovězení otázek v oblasti pevnostní, tepelné a elektrostatické analýzy tuhých těles a konstrukčních prvků.

FEA v praxi

FEA (Finite Element Analysis) je odvětví numerických simulací schopných velmi přesně zjišťovat:

  • pevnost a tuhost konstrukce
  • posunutí a deformace
  • vlastní frekvence
  • výsledky droptestu
  • únavu materiálu
  • namáhání na vzpěr
  • rozložení teplot
  • elektrostatických sil a polí

FEA si tak najde místo v každém průmyslovém odvětví, kde je brán důraz na zlepšování životnosti, spolehlivosti výrobků a optimalizaci v sériové výrobě či ověření funkčnosti v kusové výrobě.

Geometrie

Autodesk® Simulation Mechanical dokáže přímo načítat soubory v libovolném CAD formátu či nativní soubory konkurenčních výpočetních SW. Není tedy nutná konverze na univerzální *.stp .

image005

Pro úpravu a případné zjednodušení (jeli potřeba) můžete využít Autodesk® SimStudio Tools, který je součástí balíčku Simulation Mechanical.

Simulation Mechanical řeší nejen 3D modely, ale rovněž 2D a 1D prvky v 3D prostoru s možností zjednodušení prvků jako jsou šrouby a jiné, rovněž nabízí i generátor tlakových nádob.

image006

image007

Síťování

Sítě jsou generované kvalitním automatem, který je možné řídit zásahem do jeho parametrů. Možností je vytváření strukturovaných a manuálně řízených sítí. Případné nedokonalosti sítě jsou při řešení nepodstatné z důvodu vyššího řádu polynomu bázových funkcí řešiče. 2D Sítě jsou tvořené z Quad a Tri prvky. 3D pak z trilineárních Tet4 a Hex8 s možností  serendipitických Tet 10 a Hex20.

image008

 

Řešení

Simulation Mechanical nabízí mimo samostatný nezávislý řešič tlakových nádob nespočet dalších variant řešení pod Nastran solverem.

Linear

image009

NonLinear

image010

Thermal

image011

Electrostatic

image012

Kromě široké škály řešičů nabízí i velmi rozsáhlou databázi materiálů včetně materiálových vlastností.

Post-Processing

PP nabízí celou škálu možnosti zobrazení. Od vyčíslení napětí a posunutí na deformované geometrie až po přímé generování animací z dynamických jevů.

image013

image014

Multiphysics

Autodesk® Simulation Mechanical může velmi úzce spolupracovat s Autodesk® CFD, kdy může přímo načítat výsledky tlakových a teplotních polí jako okrajovou podmínku pro pevnostní analýzu.

 

Závěrem

Autodesk® Simulation Mechanical je velmi robustní a průmyslem ověřený stand-alone SW, který je silným pomocníkem pro návrh a optimalizaci výrobků.