Autodesk Moldflow

 

Vstřikování plastů dovedené k dokonalosti

Téměř v každém průmyslovém odvětví jsou díly původně z jiných materiálů nahrazovány plastovými. Polymerní a vlákny plněné směsi jsou řešením pro stupňující se nároky na snížení nákladů a doby, pro uvedení výrobku na trh. Potřeba simulačních nástrojů, umožňujících hluboké pochopení procesu vstřikování plastů, nebyla nikdy větší.

Vývoj, kontrola, optimalizace plastových dílů a nástrojů

Standard pro analýzu dílů a forem

Autodesk® Moldflow® simulační software, poskytuje nástroje pro vývoj, optimalizaci a kontrolu plastového dílu, vstřikovací formy, procesu vstřikování.

Firmy po celém světě používají Autodesk® Moldflow® Adviser a Autodesk® Moldflow® Insight ke snížení potřeby prototypů, omezení výrobních vad či zrychlení vývoje a uvedení výrobku na trh.

Autodesk Moldflow Produktová řada

Společnost Autodesk se zaměřuje na poskytování široké škály vstřikovacích simulačních nástrojů, které využijí CAE analytici, návrháři, technici, výrobci forem k tvorbě lepšího produktu za nižší cenu.

Autodesk Moldflow Flex

Rozšířená možnost řešení Autodesk® Moldflow® Flex umožňuje simulovat lokálně nebo v cloudu, v závislosti na vašich potřebách. Například k testování nastavení analýzy, použijte lokální počítači. Když jste připraveni zahájit delší, výpočetně náročné simulace, použijete sílu cloudu. Šetří místní zdroje pro jiné úkoly.

Autodesk Moldflow

Simulace plnění formy

Simulujte tečení taveniny, najděte chyby a optimalizujte plastový díl, formu, vstřikovací proces.

 

Vady dílu

Najděte předpokládané vady dílu, jako studené spoje, uzavření vzduchu, propadliny aj. Přepracujte model dílu, optimalizujte návrh formy a vyhněte se problémům.

2

Plnící systém, rozvod taveniny

Modelujte a optimalizujte distribuci taveniny ve formě. Balanc rozvodu a vtoků zajistí stejnoměrné plnění, zvýší kvalitu povrchu, sníží deformace, zrychlí cyklus.

 

Pozice plnící bodů

Identifikuje až 10 doporučených pozic najednou.

Najděte nejvýhodnější možnost plnění. Minimalizujte vstřikovací tlak.

 

1

 

Simulace chlazení

Efektivní chladící systém snižuje deformace, zvyšuje jakost povrchu dílu a zrychluje cyklus.

3

3D analýza chlazení formy

Kontrolujte prostup teploty formou, odstraňte přehřátá místa a zrychlete cyklus výroby.

 

3D analýza chladících okruhů

Proveďte simulaci proudění v chladícím okruhu, najděte nefunkční místa, zvyšte účinnost chladícího systému, snižte tlakovou ztrátu, zaručte homogenní teplotní pole.  Kontrolou a optimalizací docilte nejvyšší efektivity výroby a jakosti plastového dílu.

11

Namáhání formy

Určete životnost exponovaných částí formy.

12

 

Simulace plnění formy – reaktoplasty

Simulujte tečení reaktoplastu RIM/SRIM, pryskyřice, vstřikování pryže.

Speciální simulační nástroje

Microchip-zapouzdření

Simulace zapouzdření polovodičových čipů reaktivními pryskyřicemi a vzájemné propojení elektrických čipů. Předpoklad deformace drátu uvnitř dutiny a posun montážního rámečku v důsledku tlakové nerovnováhy.

5

Vstřikování s asistencí plynu – GIT

MuCell®

Compression Molding

Simulace současného, nebo postupného vstřikování polymeru a stlačování formy.

 

Zástřiky

Simulujte obstříknutí zálisku. Zjistěte deformace a transientní teplotu zálisku.

6

Dvojlom

Určete předpoklad optických vlastností vstřikovaného dílu. Vyhodnoťte různé materiály, procesní podmínky, vtoky aj.

 

Dvoukomponentní vstřikování

Simulujte dvoustupňové sekvenční vstřikování. Plnění první komponenty – otevření formy – posun do druhé pozice – zastříknutí druhým komponentem.

7

Výměna dat CAE

Systém umožňuje vyhodnotit a optimalizovat díl také s využitím dat ze softwaru pro mechanické simulace. Výměna dat CAE je možná mezi  Autodesk® Simulation Mechanical, Autodesk® Nastran® software, ANSYS® a Abaqus®

 

SPOLUPRÁCE S CAD

CAD modely

Podporované formáty: Autodesk® Inventor® a Autodesk® Alias® software, CATIA® V5, Creo® Parametric, Pro/ENGINEER®, Siemens® NX®, Rhino® , SolidWorks®  a univerzální formáty ACIS®, IGES a STEP

 

Autodesk SimStudio Tools

Úprava modelu pro simulaci, zjednodušení, opravy a základní konstrukční úpravy.

8

Vyhodnocení výsledků a nástroje pro zvýšení produktivity

Využijte široké nabídky nástrojů pro vizualizaci modelů, vyhodnocení výsledků a prezentací. Vyberte co nejpřesnější materiál z interní databáze.

Autodesk® Showcase®

Fotorealistická vizualizace vad. Sledujte téměř fotorealistický obraz digitálního prototypu. Zlepšete hodnocení kvality plastového dílu.

 

Report Generation

Automatické nástroje pro vytváření zpráv. Využijte program pro vytvoření zpráv o výsledcích. Rychlejší a snazší příprava a sdílení výsledků se zákazníky, členy týmu.

 

Autodesk Moldflow Communicator

Freeware prohlížeč výsledků. Snáze zobrazujte, prohlížejte a porovnávejte 3D výsledky simulací.

9

Materiálová data

Interní databázi materiálů obsahuje více než 8500 polymerů s naměřenými unikátními daty, popisujícími fyzikální a reologické chování polymerů.

 

Autodesk Moldflow Plastics Labs

Poskytují odborné služby spojené s testováním materiálů.

 

Autodesk Digital Prototyping je inovativní způsob, jak své nápady ověřit před tím, než je vše vyrobeno. Umožňuje členům týmu spolupracovat napříč obory. Pomáhá jednotlivcům a společnostem všech velikostí, tvořit kvalitnější produkty s rychlejším uvedením na trh.  Autodesk Digital Prototyping zjednodušuje proces vývoje produktu od začátku do konce.